© Dronter Piratenkoor 2023
Dronter Piratenkoor

Welkom

Op de website van het Dronter Piratenkoor

  Welkom op onze site
Afscheidsconcert Dronter Piratenkoor Op 18 maart hebben we ons afscheidsconcert gegeven in De Meerpaal. De zaal was afgeladen vol. Vele honderden waren op het festijn afgekomen. Het werd een prachtige middag. Mede dankzij de inzet en het meeedenken van De Meerpaal. Met name de technici zijn we veel dank verschuldigd. Het laatste optreden van ons koor is op Koningsdag.
Afscheid Dinsdag 27 september hebben we op feestelijke wijze, maar wel met nostalgische gevoelens afscheid genomen van onze oefenlocatie aan de Noord. Bijna 20 jaar heeft de firma Bol [nu Bol Van Staveren] ons gastvrij onderdak verleend. De Noord gaat op de schop, dus moeten wij plaatsmaken. Met een speciaal voor deze gelegeneid gemaakt afscheidslied werden de vertegenwoordigers van Bol in het zonnetje gezet. Daarnaast kregen onze voormalige gastheren/dames onderstaande foto aangeboden.
Ons allerlaatste optreden 27 april 2023 We kunnen terugkijken op een geslaagd afsluitend optreden. De weergoden waren ons goed gezind evenals het publiek. Gezien het applaus werd dit optreden, maar ook onze optredens van de voorgaande jaren gewaardeerd. Ook het bestuur van Stadronten sprak zijn waardering uit voor het feit dat we al jaren op Koningsdag een optreden verzorgen. Dankzij al die koorleden en muzikanten die gisteren hun opwachting hebben gemaakt, werd het een geslaagde en gezellige middag. Daarmee is een eind gekomen aan het bijna vijfentwintig jarig bestaan van het Piratenkoor Dronten. We danken het publiek in Dronten voor de steun en waardering die wij al die jaren hebben gekregen.
© Dronter piratenkoor
Dronter Piratenkoor

Welkom

Op de website van het Dronter

Piratenkoor

Nieuws Er mag weer gezongen worden. Vind je het leuk om te zingen en ben je op zoek naar een gezellig avondje uit. Kom dan bij ons zingen. We zijn een koor waar de leden naar elkaar omkijken en elkaar steunen. Ken je de liedjes niet. Geen probleem. Vanwege corona gaan we eerst weer de liedjes herhalen. Lijkt je dit wat. Maak dan kennis met het koor. Bekijk eerst de video. Bevallen de tronies je, meld je dan bij het secretariaat aan. Maak kennis met het koor en onze koorleden en onze muzikale begeleiders.